2. mednarodna znanstvena konferenca HealthOnline2018

AKTIVNA VLOGA PACIENTA V DIGITALNI DOBI

Konferenca odpira prostor za razpravo o izzivih digitalne dobe na področju zdravja in zdravstva. V ospredje postavlja sodobnega pacienta, ki je informiran in želi biti vključen kot enakopraven partner. Vabljeni, da soustvarite dogodek kot predavatelj, udeleženec ali podpornik! Več informacij na spletni strani konference, kamor vas bo preusmeril klik na spodnji gumb.

 
 

10. študentska in 1. mednarodna študentska konferenca:

"JAVNO ZDRAVJE"

18. maj 2018

Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani in Študentski svet Zdravstvene fakultete sta organizatorja 10. študentske in tokrat tudi 1. mednarodne konference s področja zdravstvenih ved. Konferenca bo potekala 18. maja 2018 pod delovnim naslovom »JAVNO ZDRAVJE«.

Študente zdravstvenih fakultet in visokih šol vabimo, da na konferenci predstavijo zaključna dela, projekte in raziskovalne naloge iz študijskega leta 2016/2017. 

Za posamezen študijski program lahko pripravite do 3 prispevke. Avtorji morate sami poskrbeti za recenzijo prispevka (2 recenzenta), ob tem pa prosimo, da imena recenzentov tudi navedete.

NAPOVEDUJEMO...

1. mednarodna znanstvena konferenca:

CELOSTNA OBRAVNAVA POSAMEZNIKA V SKUPNOSTI

v letu 2019

"stran je v pripravi"

 

© 2017 by UL Zdravstvena fakulteta