KONFERENCE

STROKOVNI POSVETI

25. - 27. 1. 2018 

 

18. 5. 2018 

 

                                   v 2019

 2. mednarodna znanstvena konferenca HealthOnline2018

 AKTIVNA VLOGA PACIENTA V DIGITALNI DOBI

 

 

10. študentska in 1. mednarodna študentska konferenca

JAVNO ZDRAVJE 

 

1. mednarodna znanstvena konferenca

CELOSTNA OBRAVNAVA POSAMEZNIKA V SKUPNOSTI

© 2017 by UL Zdravstvena fakulteta