NAVODILA ZA PRIPRAVO IZVLEČKOV IN PRISPEVKOV

za 10. študentsko konferenco z mednarodno udeležbo

Aktivne udeležence prosimo za pripravo izvlečka v obsegu 150 do 350 besed, ki mora biti v slovenskem in angleškem jeziku ali v hrvaškem in angleškem jeziku.

 

Oblika in struktura izvlečka (znanstvenega ali strokovnega) je razvidna iz obrazca za oddajo izvlečka.

Avtorji morate sami poskrbeti za recenzijo prispevka (2 recenzenta), ob tem pa prosimo, da imena recenzentov tudi navedete.

 

Programski odbor konference bo pregledal prejete izvlečke in predlagatelje obvestil o izboru. Izbrane aktivne udeležence bo povabili k pripravi in oddaji celotnega prispevka, ki bo lahko tako v slovenskem, kot tudi hrvaškem ali angleškem jeziku.

Dolžina prispevka je omejena na 8 strani!

 

Spodaj vam podajamo povezavo do ustreznih strukturnih navodil za pripravo izvlečka in prispevka.

PREDLOGA - 

PREDLOGA -

GUIDELINES FOR ABSTRACT AND PAPER SUBMISSIONS

for 10th student conference with international participation

Your abstract is limited from 150 to 350 words.  For the preparation of your abstract please download the abstract template and follow the abstract guidelines.  The abstract should be written in Slovenian and the English language or Croatian and the English language.

 

The abstracts will be reviewed by the programme  committee for possible inclusion. Notification regarding the status of abstract acceptance will be sent to the abstract authors. If accepted, the author will be asked to submit a full paper in the Slovenian, Croatian or English language which will be assigned to the appropriate session based on the author’s application and programme requirements.

Authors have to provide a review of the paper (2 reviewers) by themselves. Please include the names of the reviewers in the paper along with your personal information.

Final paper must be structured of maximum 8 pages!

 

The abstracts and the articles presented at the conference will be published in e-proceedings and will be available at the conference website and the websites of the organizers. 

TEMPLATE - 

TEMPLATE -

 

 

© 2017 by UL Zdravstvena fakulteta