10. študentska konferenca z mednarodno udeležbo

CONTACT us via e-mail:

10.studentconferencezf@gmail.com

Povabilo k oddaji izvlečkov in prispevkov

Programski odbor konference bo pregledal prejete izvlečke in predlagatelje obvestil o izboru. Izbrane aktivne udeležence bo povabili k pripravi in oddaji celotnega prispevka, ki je lahko v slovenskem, hrvaškem ali angleškem jeziku.

 

Po zaključku konference bodo povzetki in prispevki konference objavljeni v e‑zbornikih na spletni strani konference ter spletni strani organizatorjev.

Call for abstract and paper submission

The abstracts will be reviewed by the programme  committee for possible inclusion.  Notification regarding the status of abstract acceptance will be sent to the abstract authors. If accepted, the author will be asked to submit a full paper in the Slovenian, Croatian or English language which will be assigned to the appropriate session based on the author’s application and programme requirements.

 

The abstracts and the articles presented at the conference will be published in e-proceedings and will be available at the conference website and the websites of the organizers. 

ODDAJA IZVLEČKOV / ABSTRACT SUBMISSION

ODDAJA PRISPEVKOV/ PAPER SUBMISSION

© 2017 by UL Zdravstvena fakulteta