10. študentska in 1. mednarodna študentska konferenca:

"JAVNO ZDRAVJE"

18. maj 2018

Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani in Študentski svet Zdravstvene fakultete sta organizatorja 10. študentske konference s področja zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo. Konferenca bo potekala 18. maja 2018 pod delovnim naslovom »JAVNO ZDRAVJE«.

Udeležba na konferenci je brezplačna, kotizacije ni! Udeleženci konference si stroške prevoza krijejo sami.

Za udeležbo se vsi udeleženci prijavite v spodnjem obrazcu.

© 2017 by UL Zdravstvena fakulteta